XXIV, 13.4.2019

Poikueen vanhempina Pogány Pagony Macaron ja APL Eliot

SY Tuhinatarhan Nessa

sp: naaras

SY Tuhinatarhan Nyyti

sp: naaras

SY Tuhinatarhan Napero

sp: naaras

SY Tuhinatarhan Megatron Morningstar

sp: naaras

Nessa

Nessa

Nyyti

Nyyti

Napero

Napero

Megatron

Megatron